Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
12. Doortje ging met eenen rijksdaalder naar den winkel.
Daarvan gaf zij -l en gulden uit, welk gedeelte van
den rijksd. bracht zij weer te huis?
13. Op eenen korenzolder werd achtereenvolgens gebracht 16,5;
14.4; IS-y en 17 HL. Daarvan werd eenige dagen later
26,15 HL verkocht. Hoe dikwijls kon men van de rest
HL verkoopen?
14. Zeven personen hadden dertien en een halven gulden te
deelen. De eerste kreeg het derde deel en de tweede het
vierde deel van de rest. Wat er toen nog overbleef, konden
de vijf overigen gelijkelijk verdeelen. Hoeveel gl. bekwam
ieder ?
15. Zekere juffrouw had in 't jaar 1014 gl. inkomen. Als zij
wekelijks 20 gi. uitgaf, hoeveel kwam zij dan op 't einde
van het jaar te koit? Hoeveel moest ze wekelijks minder
uitgeven, om rond te komen?
16. In den winter werd aan een behoeftig huisgezin f 4,53
gegeven. Men kocht terstond voor ^ gl. turf en vo'or l|-
gl. winkelwaren. Hoeveel brooden van 36 ct. kon men voor
de rest bekomen?
17. Van 61 centen kreeg Jan de helft en een' halven cent;
van de rest kreeg Pieter de helft en een' hal ven cent;
van 't geen er toen overbleef, ontving Kornelis de helft
en ot. Hoeveel ct. ontving ieder en hoeveel centen bleven
er over?
18. Van f 109 wordt de helft uitgegeven en van de rest nog
eens weer de helft. Hoe dikwijls kan men van het dan
nog overblijvende een kwartgl. uitgeven?
19. Jan had -f f) : (f — f) gl- in zijn spaarpot; hoeveel
was dit minder dan 4 rijksdl.?