Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
kwart den meter. Hoeveel geld ontving hij, en hoeveel
was zijne winst, als hij in 't geheel 2.30 gl. 87-i- ct. er
voor betaald had?
§ n.
1. Hoeveel is --1--
5
2. Welk getal ontbreekt hier?
(4 + 4l-7i)x...==2.
3. Welk hier? (2| + 5-1) : 2^ = + . . .
4. „ „ 4f : 9i + I - . . . = 12|- : 50.
5. Hoeveel is
5
6. Druk no. 5 eens in woorden uit en bewerk de opgave met
tiend. br.
7. Door welk getal moet gedeeld worden, opdat het
quotiënt gelijk zij aan : 3^ — 3-g- : 10?
8. Hoeveel is (6,25 + 0,64 — 0.14) : f?
9. Hoe vaak kan men (2,25 + 3,5) : 7|- afnemen van vijf-
enzeventig?
10. Drie tuinen liggen nevens elkander. De eerste is 225 cA
groot, de tweede 322|- cA en de derde 425f cA. Hoeveel
zijn ze samen kleiner dan 0,1 HA?
11. Van 86-|- KG koffie wordt verkocht 16|-, 17|-, en lOf
KG. Welk gedeelte der geheele partij is er nog over?