Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
kon hij in 't jaar overhouden, als hij wekelijks Gg-gl.
voor kostgeld en :i,62ó gl. aan andere uitgaven besteedde?
18. Een regenbak kan 7,2ó X 78|- liter water bevatten. Als
hij half vol is, en men er dan 21-^ X 12 liter uitpompt,
hoeveel liter blijft er dan nog in?
19. Drie jongens hebben eenig geld. De eerste heeft 12^ gl.,
de tweede anderhalf maal zooveel en de derde 18|- gl.
Hoeveel ontbreekt hun te zamen nog aan honderd gulden.
20. Zeker mei.sje vermenigvuldigde 125-2^ met 112-^ en telde
.5881^ bij het product. Zij verkreeg toen juist twintig
duizend; kAvam dat goed uit ?
21. Men heeft derdehalf gros pijpen gekocht a 1-g-gl. het gros.
Hoeveel wint men daarop, als de pijpen verkocht worden
de zes voor een dubbeltje?
22. Een hektoliter erwten, gekocht voor 13 gl., werd bij den
liter verkocht voor 14-j ct. Hoeveel werd daarop gewonnen
en hoeveel zou men op die wijze op anderhalf HL kunnen
winnen?
23. Iemand werd naar zijn' ouderdom gevraagd, en het ant-
woord was: „als ge vijfmaal het achtste deel van eene
eeuw vermindert met de helft van 25 jaar, dan weet ge
mijn' ouderdom." Hoe oud was die persoon?
24. Andries heeft 60 gl. 62-1 ct. Hij geeft er vijfmaal 3-^ en
driemaal 3^ gl. van uit. tloeveel houdt hij over?
25. Een koopman verkocht van een stuk laken, dat 52-;^-
lang was; eerst 12,4 31 voor 5j gl. den meter, daarna
O-g- 31 voor 5,2 gl. den meter, vervolgens 25,25 31 voor
6 gl. den meter en endelijk de rest voor vijf gl. min een