Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
7. Vul iu: (121 _ 5_1. + 74) 3 = 45 _ . . .
8. Hoeveel is + |) (0,875 — 0,6) ?
9. Hoeveel is (0,65 + f + if — i — f) (4 — 2|)?
10. Hendrik kocht drie prentenboeken van |- gl. ieder, en
eene lei voor 0,2 gl. Hoeveel ct. moest hij bij een' gulden
voegen, om dit te voldoen?
11. Een winkelier ontving in eene week 4-V maal 12,75 gl.,
terwijl zijne uitgaven bedroegen 5^ X 9,6 gl. Hoeveel had
hij meer ontvangen dan uitgegeven?
12. Yader had een bankbiljet van 40 gl. Vader gaf daarvan
uit 6-5- gl. aan den schoenmaker, 7|- gl. aan den kleer-
maker en 12|- gl. aan den winkelier. Welk gedeelte van
de veertig gulden hield Vader over?
13. Vader kocht 2,5 .M laken van 6^ gl. den M en if M
van 7 gl. den 31. Hoeveel geld kreeg Vader van elf rijksdl.
terug?
14. Een boekhandelaar kocht 4-| baal en 4|- riem papier naar
5,5 gl. de riem. Als hij al dit papier verkocht voor gl.
het boek, hoeveel heeft hij dan gewonnen?
15. Zes vrouwen verdienen elk dagelijks 62-^ cent met aard-
appelrooien. Hoeveel geld kunnen zij samen in eene week
verdienen? Welk deel is dit van f 25?
16. Een veehandelaar kocht zes koeien, gemiddeld voor /" 112,25
het stuk, en twaalf schapen gemiddeld voor /"18|-. Hoeveel
moest hij samen betalen en hoeveel meer voor de koeien
dan voor de schapen?
17. Een heer had een jaarlijksch inkomen van f 650. Hoeveel