Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
in pakjes van DG afgewogen. Hoeveel znlke pakjes
kon men verkrijgen?
1.3. Een koopman had op goederen, die hij voor /'COO ver-
kocht, j van den inkoop gewonnen. Hoe duur waren die
goederen ingekocht?
14. Iemand heeft f 900 inkomen in een jaar. Hoeveel mag hij
ieder kwartaal verteren, als hij in 't jaar f 52-2- belasting
moet betalen en een vierde deel van zijn inkomen wil
overhouden ?
15. Een timmerman heeft zes knechts in het werk. Aan drie
van hen betaalt hij in de week 25^ gl. en aan de andere
drie 23|- gl. Hoeveel verdient ieder der eersten per dag
meer dan ieder der laatsten?
16. Pieter heeft het vijfde deel van 49 gl. en Karei het achtste
deel van 101 gl. Zij verteren samen 12|- guld. Hoeveel
houden zij met elkander over?
17. Herman verdient in vijf dagen zes gulden en Ferdinand in
acht dagen negen gulden. Hoeveel verdient Herman per
dag meer?
18. Een werkman verdient wekelijks 7 9- gl. en verteert in
dien tijd 6 gl. Hoe lang zal 't aanliouden, vóór hij 39 gl.
bespaard heeft?
19. Iemand was f 540 schuldig en betaalde daar op f 152-2-
Het overige zou in maandelijksche termijnen van 25 gl.
voldaan worden. Kon dit in anderhalf jaar geschieden?
20. Gerard zeide: „als ik 2-|- gulden rijker was, dan zou ik
juist het derde deel van achttien gulden bezitten.'' Hoeveel
geld had Gerard?
21. Henderika ging naar den winkel, om katoen te koopen.
Voor een stukje van 12-^- M. moest zij 3-t gl. betalen.