Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
1. Hoe dikwijls kan men -g- afnemen van 4j- + 4-|?
2. Wat verkrijgt men, als men de som van 6-^, 4|-, 9|- en
14| deelt door 3-1-?
3. Hoeveel is if : 8-f- +
4. Vermeerder 4|- : 5|- met de som van 2^, 5-g- en 3-^.
92- + ï + I.
5. Hoeveel is -" ?
li + A + iV
6. AVelk getal is hier weggelaten?
27 15 _
7. Welk hier? 18-| + 4-^ = óf X ...
8. Hoeveel is het zesde deel van 35, het achtste deel van 45
en het twaalfde deel van 56 te zamen?
9. Jlaria had het vierde deel van 30 ct. en Frederika het
vijfde deel van 27-2- ct.
Welk deel van een' gulden hadden zij samen?
10. Kornelis heeft 15 gl., Bernard heeft half zooveel; Hendrik
heeft half zooveel als Bernard en Dorus half zooveel als
Hendrik.
Hoeveel gl. hebben zij samen?
11. Een korenkooper kocht 132 HL haver voor 429 gl. Hij
verkocht die met eene winst van -g- gl. per HL.
Bereken hieruit den verkoopprijs van 1 HL.
12. Een werkman gebruikt wekelijks KG tabak; een zijner
makkers KG en een ander ^ KG. Hoelang hebben zij
samen genoeg aan S-g- KG?