Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
20. In eene fabriek werken 40 mannen, 30 vrouwen en twintig
jongens. De mannen verdienen elk per dag l,25.gl., de
vroiiwen 0,8 gl. en de jongens ct. Hoeveel bedraagt
dat samen in zes dagen?
21. Hoeveel inkomen heeft iemand in een jaar, als liij weke-
, lijks 10,.0 gl. verdient, en hij bovendien iedere maand 8,7-^
gl. ontvangt?
22. Mijne zuster kocht gisteren 6|- M katoen van een' kwartgl.
den meter en 13,5 il orleans van vijf kwartgl. den meter.
Hoeveel moest zij daarvoor betalen? Bereken dit eerst in
gewone breuken en dan met gl. en ct.
23. Moeder kocht van den vleeschhouwer 5 KG vleesch en 2^
KCt vet. Het vleesch kostte 62-^ ct. en het vet 90 ct. per
KG. Hoeveel moest Moeder betalen?
24. Een kleermaker kocht voor een zijner begunstigers 31
laken voor 9 gl. den meter, 3 voering van drievijfde gl.
den meter en een dozijn knoopen voor -j- gl.
Hijzelf leverde nog voor 1-| gl. garen, lint, enz. en moest
gl. werkloon hebben.
Hoe hoog was zijne rekening?
Bewerk dit voorstel eerst met gewone breuken en dan ook
met gl. en ct.
25. Stel eene kruideniersrekening samen van 12^ KG koffie
van gl. per KG, 2^ KG thee van 4 gl. per KGy G^
KG STÜker van 90 ct. per KG, 15 KG rijst van 22-^ ct.
per KG, KG zeep van gl. per KG en 8 L olie van
42,5 ct. den L.