Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
IG ■
verricht, waaraan zij X 40 gl. verdiend hebben. Hoe-
veel gl. heeft ieder van hen dagelijks verdiend?
23. Een rentenier leende zijnen buurman 3G0 gl., onder voor-
waarde, dat deze jaarlijks van iedere honderd gulden 4-2-gl.
rente moest betalen. Hoeveel moest deze daarvoor maande-
lijks afzonderen?
24. Zeker heer bezat het viervijfdedeel van zestigduizend
gulden. Hoeveel bracht hem dit kapitaal jaarlijks op, als
hij van iedere honderd gulden 4-|- gl. inkomen had?
25. Meester teekende verleden week een vierkant op het bord
dat 2-|- meter in omtrek was. Dit vierkant werd in vier
gelijke vierkanten verdeeld; hoeveel omtrek Iiad ieder der
kleine vierkanten?
1. Hoeveel is (4-| + 17-|) 2^?
2. Yermenigvuldig de som van tweederde, drievierde en vijf-
zesde met viernegende.
3. Maak 4^ eens maal zoo groot en tel er bij.
Hoe kunt gij dit ook korter doen?
4. Hoeveel is 2f X | + X p
5. Welk getal is hier weggelaten?
2f + 2f = ... : 2f.
G. Yul in 4|- + 9 4^ = ... : 4|-.
7. „ „ 4-1- X 6f =... - If
8. Hoeveel is 0.75 X 12 + 0,6 X 10 0,875 X 80?
Bewerk dit ook met gewone breuken.