Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
6. Vul in: 150^ : 12^ = . . .
7. Eene kamer is lang en breed 6|- JI. Hoeveel M2 is
die kamer groot?
Hoe bewerkt gij dit met tiendeelige breuken?
8. Onze tuin is 165 cA groot. Hoe breed is hij, als de lengte
16l M is?
9. Vader betaalde voor 3,5 KG tabak 4,2 gl. Hoe duur kwam
1 KG?
Hoe berekent gij dit met gewone breuken?
10. Hoe vaak is 1- in 1- begrepen en hoe vaak l- in
Bereken ditzelfde eens met tiendeelige breuken.
11. Hoeveel kost 1 liter bier als men voor 0,75 HL 5,025 gl.
moet betalen?
Bewerk dit ook met gewone breuken.
12. Hoeveel minuten zijn er in drievijfde uur?
13. Welk deel van een uur zijn 15 minuten?
14. Iemand verdiende in de maand f 25,5; hoeveel was dat
in 1-|- jaar?
15. Eene moeder sneed een' koek midden door en verdeelde
één stuk ervan onder hare drie kinderen; welk deel van
den koek bekwam ieder kind?
16. Onze meid moest gisteren 2-|- KG kofüe koopen. De koffie
kostte f 1,1 per KG. Hoeveel geld moest Moeder haar
medegeven?
17. Hoe duur is 3|- HL petroleum tegen 0,24 gld. de L?
18. Jetje had 5 gl. 47-2" et. in haren spaarpot. Hoeveel had
zij iederen dag gespaard, als zij hiermede juist een jaar
was bezig geweest?
19. Als 1 KG tabak 90 et. kost, hoe duur komt dan 2\ KG?