Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
27. Een winkelier vulde een' rijstbak, waar juist 8 min j KG-
in kan. Hij verkocht er terstond 0,5 + 0,75 + 0,8 +
+ 2i KG van. Hoeveel KG bleef er nog in den bak?
28. Vader kocht derdehalf meter laken voor eene jas, ander-
half meter min een achtste voor eene broek en anderhalf
vierde meter voor een vest. Hoeveel is dat samen?
Als het stuk, waarvan de koopman dit laken verkocht,
vijftien meter la^g was, hoeveel bleef er dan nog te ver-
koopen ? /
29. Een schoenmaker leverde aan zeker huisgezin een paar
laarzen van 6-|- gl., een paar schoenen van 3j gl., nog
een paar schoenen van 2|- gl. en een paar dameslaarsjes
van 3-1 gl. Hoeveel was de rekening beneden /" 25?
30. Maak van voorstel 29 eens eene schoenmakersrekening in
gl. en ct.
§ 4.
1. Toon eens aan hoeveel i X j] G maal -g-; l-j X 1-g-; »
maal 1-g- is.
2. WeTk getal is 5^ maal zoo groot als 5^?
3. Als men het product van en met g®^- vermenig-
vuldigt, wat bekomt men dan?
4. Toon aan, hoeveel het derde deel van 1, 2, , -l", is.
5. Vul dit in: 2i = . . . : 2|.