Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Zijne uitgaven bedroegen in die week 4|- + + G-g-
+ + 18|- gl. Hoeveel geld had hij meer ontvangen,
dan uitgegeven?
Bewerk dit voorstel met gl. en et.
20. Onze tuin is lli'yj cA groot; die van onzen buurman 212-2-
cA, en die van oom Jan 425-|- cA.
Grootvaders tuin is 804|- cA. Hoeveel is die grooter, dan
de andere drie te zamen.
21. Een korenkooper ontving achtereenvolgens 32-|-, 30, 17-g-
en 19|- HL graan.
Hiervan verkocht hij aan eenen bakker 20 HL en aan
een' ander 10 HL meer. Hoeveel HL had hij toen nog?
Kunt gij dit ook zonder veel omslag berekenen?
22. Moeder gaf Vader het derde deel van eenen koek; Moeder
kreeg zelve het vierde deel, en mij gaf Moeder het vijfde
deel. Hoeveel bleef er toen nog over?
23. Albert heeft gl. in zijnen spaarpot, Maria gl., Hendrik
^ gl., en Cornelia gl. Hoeveel geld hebben zij samen
meer dan een' rijksdaalder?
24. Moeder zond de meid naar den winkel om een brood te
koopen voor gl.; boter voor gl.; tabak voor j gl.
en pijpen voor 0,1 gl. Hoeveel moest zij van een' gulden
terugbrengen? •
25. Koopman Z. verkocht Maandag 161 M linnen; Dinsdag 12^
M; Woensdag 9|- M en Donderdag Sy®^ M. Hoeveel hield
hij over van een stuk, dat 50 M lang was?
26. Frederika had onlangs tien gulden. Zij heeft er eerst f 3,4
en later f 1,G25 van uitgegeven. Hoeveel heeft zij nu nog?