Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de volksschool
Deel: 4e stukje
Auteur: Closse, J.Th.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1898
8e dr; 1e dl.: 1872
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2733
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200431
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
10. Hoeveel is — + ^ + i) ?
11. Hoeveel is (2^ + 3f + 4|) — {2\ + + 4)?
12. Hoeveel is (2^ - 2^) + (sf - 3I) + (4| - 4)?
13. Een onzer appelboomen leverde l|- HL appels, en een
ander slechts HL. Hoeveel was dat samen, en hoeveel
leverde de een meer dan de ander?
14. Ik had gisteren een' rijksdaalder en een' gulden: daarvan
moest ik den bakker 2|- gl. betalen; hoeveel gl. hield ik over?
Bewerk dit voorstel ook met gl. en et.
15. Bij 51 lint kocht onze meid M. Zij gebruikte er
15|- M. van. Hoeveel hield zij over?
Bereken dit ook met tiendeelige breuken.
16. Een bakker had 32|- HL. rogge op den zolder. Later kocht
hij er nog 31-^ HL. bij. Als hij nu, van die geheele partij
29|- HL aan een ander overdeed, hoeveel behield hij dan
voor zichzelven?
17. Iemand kocht een prentenboek voor drievijfde gl. en eene
lei voor drietwintigste gl. Hoeveel moest hij van een'
gulden terug ontvangen?
Bereken dit ook eens met ct.
18. Vader had een bankbiljet van 00 gulden. Daarvan gaf
Yader uit 12^ gl. voor vleesch, 3,75 gl. aan den schoen-
maker, 6 gl. 87|- ct. aan den kleermaker en 4^ gl.
aan den winkelier. Hoeveel hield Vader meer over, dan
hij uitgaf?
19. Een winkelier ontving op Maandag 16f gl., Dinsdag 18|-
gl., Woensdag 13| gl.. Donderdag gl., Vrijdag 20f
gl. en Zaterdag 25^ gl.