Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
zijn. Het zameuwouen, als liet gevolg van liet huwelijk,
maakt dat zij elkander of meer beminnen of meer haten, naar
mate zij het verdienen; maar dit zoude geheel het zelfde zijn
tussehen iedere man en vrouw die te zamen leven zonder
getrouwd te zijn.
AAA/WWWViA
noven en hijxten.
Het is ook een vaste looper, dat de hoven de zetels zijn
van valsehheid en veinzerij. Dit is even als vele, ik kanwel
zeggen de meeste vaste loopers, onwaar. Valsehheid en vein-
zerij worden zekerlijk aan de hoven gevonden; maar waar
worden zij niet gevonden? In de hutten vindt men die even
goed als aan de hoven, sleehts met sleehte manieren.
Twee landbouwers, die buren zijn in een dorp zullen met
evenveel streken omgaan om elkander te bedriegen op de
naaste markt, of om elkander den pas af te snijden in de
gunst van hunnen landheer, als twee hovelingen om elkan-
der in de gunst van hunnen vorst te verdringen. •
Wat ook de diehters mogen schrijven £n gekken gelooven,
van landelijke onschuld en goede trouw en van de verdor-
venheid der hoven, dit is onbetwijfelbaar waar, — dat herders
en ministers beiden menschen zijn, hunne inborst en driften
zijn dezelfde, de manieren verschillen alleen.
Deze en veel andere dergelijke aanmerknigen over volken
en beroepsbezigheden, zijn in het algemeen (en zijn tenmin-
ste even dikwijls valsch als waar), de armzalige toevlugt
voor menschen zonder geest of verbeelding, maar die in ge-
zelschap willen uitblinken door geestigheid uit de tweede
hand. Ik breng deze laffe gekken altijd in den war, door
buitengewoon ernstig te kijken wanneer zij verwachten dat