Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
cheii over de laffigheden van degenen, die volstrekt geestig
willen zijn.
godsdiexst.
Godsdienst vooral is een van hunne geliefkoosde onder-
werpen; godsdienst is maar priesterlist en eene uitvinding
der priesters van alle gezindheden, die door hen wordt staan-
do gehouden, alleen sleehts voor hunne magt en tot hun
voordeel. Uit deze bespottelijke en verkeerde stolling ont-
spruiten de laffe vaste loopers, stokpaardjes, aardigheden en
besehimpingen op de geestelijken. Volgens deze menschen, is
ieder geestelijke, van welke geloofsbelijdenis ook, een open-
lijke of verborgen ongeloovige, dronkaard of schijnheilige;
ik daarentegen geloof dat geestelijken geheel gelijk zijn aan
andere menschen, en noch beter noch siechtet omdat zij een
zwart kleed of een' toga dragen; maar als zij van andere
menschen verschillen, dan kan het zijn met betrekking tot
godsTlienst en zedelijkheid of ten minste tot welvoegclijkheid,
door hunne opvoeding eu wijze van leven.
huwelijk.
Een ander onderwerp voor valsehe geestigheid cn koele
spotternij is het huwelijk. Ieder man haat zijne vrouw en
omgekeerd, hoewel zij in het openbaar het tegendeel willen
doen gelooven. De man wenscht ongetwijfeld zijne vrouw
naar den duivel, en de vrouw bedriegt stellig haren man.
Ik veronderstel, dat de mannen en hunne vrouwen elkander
noch meer Jjemiunen noch meer haten, omdat zij getrouwd