Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
Toon altijd de vriend, nmar niet de voorveeliter van deug'd
Ie zijn. Zelfs de kolonel Ciiartres (die de grootste schurk
in de wereld was, en die door alle soorten van misdaden,
een onmetelijk vermogen opeen gestapeld had), gevoelde al
het ongerief van een slecht karakter, en men hoorde hem
eens zeggen, dat // hoewel hij geen penning voor deugd zou-
de geven, hij tienduizend pond sterling zoude geven om ka-
rakter te bezitten; omdat lüj er honderd duizend pond ster-
ling bij zoude winnen."
Is het dan mogelijk dat een eerlijk man, verwaarloozen
zoude wat een slimme schelm zoo duur zoude willen koopen?
Er bestaat een van de ondeugden die ik te voren vermeld
heb, waarin menschen van goede opvoeding, en in de min-
dere standen menschen vau goede principes vervallen, door
oen verkeerd begrip van kunde^ behendigheid eu zelfverde-
diging; ik meen het liegen: hoewel het schandelijker geoor-
deeld wordt dan iedere andere ondeugd. Maar ik heb u reeds
openlijk mijn gevoelen over dit onderwerp bekend gemaakt:
ik zal daarom dit hoofdstuk besluiten met u aan te manen,
om bijzonder zorgvuldig te zijn op de zuiverheid vau uw
zedelijk karakter; bewaar het vlekkeloos, zonder blaam, on-
besmet, en het zal onverdacht blijven. Eerroof eu laster val-
len nooit aan, daar waar geene zwakke zijde is; zij vcrgroo-
tcn wel maar scheppen niet.

aanmerkingen die vaste loopers zijn, stokpaardjes.
Gebruik, geloof of keur nooit aanmerkingen goed die vaste
loopers zijn. Het zijn de geliefde gezegden van voorgewende
geestigen en kwasten: zij die -wezenlijk geestig zijn, hebben
er diepen afkeer vau eu zouden zich schamen om te lag-