Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
mau (die evenveel versehilt van den listig vlcijondca als van
den ligl geraakten) vereenigt alleen zachtheid van manieren
met standvastigheid van geest.
geep ttwe bevelen met zachtheid.
Het voordeel, dat hieruit voortvloeit is even treffend als
merkbaar. Bij voorbeeld: indien gij magt hebt cn het regt
bezit te bevelen, zullen uwe bevelen, als zij met zachtheid
en vricndelijklieid gegeven worden, gewillig, blijmoedig en
gevolge)ijk goed gehoorzaamd worden; worden zij daaren-
tegen met ruwheid gegeven, zoo zullen zij eer onderzocht
en verklaard dan uitgevoerd worden. •Want een koel, ge-
zwind genomen besluit zoude toonen, dat daar, waar gij regt
hebt te gebieden, gij ook wilt gehoorzaamd worden; maar
ter zelfdcr tijd zal eene vriendelijke manier om die gehoor-
zaamheid te verkrijgen ze aangenamer maken en zoo veel
als mogelijk is, het vernederende gevoel van minderheid '
' verzachten.
vbaag eene gunst met zachtiieid.
Indien gij eene gunst te verzoeken hebt, of zelfs als gij
iets vraagt dat u verschuldigd is, moet gij het met beval-
ligheid doen, of gij zult den gevraagden, als hij lust heeft
u te weigeren, een voorwendsel geven om u te weigeren,
door hem de manier waarop gij vraagt te doen gevoelen;
maar aan den anderen kant, moet gij, door standvastig
volhouden en gepaste volharding en beradenheid toonen.
De regtvaardige redenen zijn zelden de ware oorzaken van