Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
heeft laten geven, kan met evenveel regt op moed aan-
spraak maken, als een man die zwart van ondeugden en
misdaden zijnde, op waardigheid aanspraak heeft. Maar eene
uiterlijke gepastheid en waardigheid van manieren, zal zelfs
zulk een' man het hoofd langer boven water doen houden;
zi.ilk een gevolg heeft decorum y al is die zelfs voorgewend.
LIEFELIJKHEID VAN MANIËEEN MET STANDVASTIGHEID, OP
ONVERSCHROKKENHEID .VAN GEEST.
Ik ken geen regel zoo onbetwistbaar nuttig in iederen toe-
stand van het leven, als liefelijkheid van manieren met stand-
vastigheid van geest te paren. Het eerste alleen zoude ont-
aarden en afdalen tot nietige, schroomvallige toegevendheid
en lijdzaamheid, indien het niet ondersteund en veredeld
werd door het andere; het laatste zoude onstuimigheid en
onbeschoftheid worden, als het niet getemperd en verzacht
wierd door het eerste; evenwel gebeurt het zelden dat zij
vereenigd zijn. De warme, ligtgeraakte man, met sterke
dierlijke lusten, veracht het eerste, en denkt alles te ver-
krijgen door het laatste. Hij kan, mogelijk bij toeval, nu
en dan slagen, als hij slechts met zachte bevreesde men-
schen te doen heeft; maar gewoonlijk is zijn lot dat hij
stuit, beleedigt, gehaat wordt en mislukt. Aan de andere
zijde, meent de listige, slimme man, alles slechts door liefe-
lijkheid van manieren te kunnen verkrijgen; hij geeft ieder-
een alles toe; hij neemt den sehijn aan, geene eigene mee-
ning te hebben en neemt slaafsch de raeening aan van hem
met wien hij in gezelschap is; hij dringt zich slechts in de
achting van dwazen in, maar wordt spoedig ontmaskerd en
wordt dan door ieder ander mensch veracht. De verstandige