Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
lage vleijerij.
Lage vlcijerij eu ondoordacht gepoch, vernederen even zoo,
als ondoordacht tegenspreken en luidruchtig twisten afkeer
verwekken; maar een zedig bewijzen van eigen meening, en
een welwillend toestemmen in die van anderen behoeden de
waardigheid.
Gemeene, lage uitdrukkingen en onhandige bewijsgronden,
verlagen iemand, daar zij of eencuMagen geest te kennen ge-
ven, of lage opvoeding en laag gezelschap.

beuzeiaciitige nieuwsgieeigiieid.
Nieuwsgitrigheid omirent nietigheden, en eene naauwkeu-
rige aandacht op kleinigheden, die geen oogenblik de aan-
dacht vereischen of verdienen, verlagen een' man; hij wordt
alsdan (en niet ten onregte) onbekwaam geacht voor groo-
tere zaken. De Kardinaal de IIetz verklaarde zeer teregt
den Kardinaal Cihgi voor iemand van gering verstand, van
den oogenblik af dat deze hem vertelde, dat hij drie jaren
met dezelfde pen geschreven had en dat deze nog zeer
goed was.
Eene zekere mate van uiterlijke ernst in gelaat en bewe-
gingen geeft waardigheid, zonder daarom geest en gepaste
vrolijkheid uit te sluiten, die altijd zelve ernstig zijn. Een
stereotype glimlach, en een ongedurige beweging van hot lig-
ehaam, zijn sterke kenteekenen van kleingeestigheid. Hij
die overhaast is, toont dat hetgeen hij doet te zwaar voor
hem is. Spoed cn overhaasting zijn twee zeer verschillende
dm gen.
Om te besluiten: een man die zich geduldig een schop