Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
digd. Degeeu, die ia gezelschap toegelaten of gezocht
wordt, om eene andere rede dan zijne verdiensten cn ma-
niereu, wordt daar nooit geëerbiedigd, maar men maakt al-
leen gebruik van hem. AVij zullen Dien vragen, want hij
zingt wel aardig; of Dien voor een bal, want hij danst goed;
wij zullen Dien voor hef? souper vragen, want hij schertst
cn lacht altijd; wij zullen eenen anderen verzoeken omdat
hij alle spelen goed speelt, of omdat hij veel drinkt. Dit
zijn vernederende onderscheidingen, dit is eene bedroevende
voorkeur; zij sluiten alle begrip van achting uit. V\''ie men
in gezelschap ontvangt (zoo als men het noemt), ter wille
van céne eigenschap, is alleen maar die eigenschap en zal
nooit beschouwd worden eene andere te bezitten; hij zal ge-
volgelijk nooit gccerbicdigd worden, hij moge nog zoo veel
verdienste hebben.

trotscniieid.
AYaardigheid van manieren verschilt niet alleen zoo veel
van trotschhcid, als ware moed vau grootspraak, of ware
geest van grappen maken, maar is zelfs volstrekt onvercenig-
baar daarmede; want niets is lager en vernederender dan
trotschheid. De aanmatigingen van een trotsch mensch wor-
den meer met spot en minachting dan met verachting be-
handeld, even als wij lagchend te weinig bieden aan eenen
koopman die ons te veel vraagt; maar wij dingen niet met
iemand die ons eenen waren en redelijken prijs vraagt.
wwwwww