Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
kuisch is; maar het is niet mogelijk dat een man deugdzaam
zij zonder volstrekt geloofwaardig te zijn. De fouten van
de arme vrouw zijn somtijds eenvoudig menschelijke zwak-
heden; maar ecu leugen van een' man is ceue misdaad van
den geest en van het hart.
Niets kan ons door de wereld 'helpen met een onbesmet
geweten of eer, dan waarheid. Het is niet alleen pligt voor
ons, maar ons belang; als een bewijs kan men nog aanvoe-
ren , dat de grootste gekken de grootste leugenaars zijn. "VVij
kunnen gerusteUjk de waarheid van iemands gezegden naar
zijn verstand beoordeclen.

waardigueid van manieren.
Eene zekere waardigheid in manieren is volstrekt noodza-
kelijk, om zelfs de edelste karakters, in de wereld eerbied-
wekkend en geëerbiedigd tc maken.
/WW»/WWNAA
grappen maken enz.
Grappen maken, dikwijls en luid lagchen, aardigheden zeg-
gen en groote gemeenzaamheid, zullen verdienste cn kunde
tot eenen zekeren graad van minachting doen dalen.
Op zijn best genomen, maken deze iemand tot een pret-
tige jongen, en een prettige jongen is nooit een achtings-
waardig man geweest. Groote gemeenzaamheid beleedigt uwe
meerderen, of doet u schijnen hunne sateliiten te ziju.
Het geeft uwe minderen geregte, maar vervelende, aan-
spraak op gelijkheid. Een gedurige scliertscr heeft veel vau
eenen potsenmaker, en tot geen vau beiden is geest benoo-