Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
ik meen vrienden in, de gewone beteekenis van het woord;
dat wil zeggen menschen die goed over u spreken, en die
u liever goed dan kwaad zouden doen, in overeenstemming
met hun eigen belang, en niet verder.
liegen.
Er is niets misdadiger, lager of belagchelijker dan liegen.
Het is het voortbrengsel of van ondeugd, of van lafhartigheid,
of van ijdelheid; maar het mist meestal zijn doel in ieder
dezer gevallen; want leugens worden altijd vroeg of laat
ontdekt. Indien wij eenen leugen vertellen, die betrekking
lieeft op iemands fortuin of goeden naam, kunnen wij hem
inderdaad voor eenigen tijd benadeelen; maar wij zullen ons
dan het meest benadeelen; want zoo spoedig als de leugen
ontdekt wordt, dalen wij in de achting der mcusehen door
die slechte poging: en al hetgeen naderhand ten nadeele van
dezelfde persoon gezegd wordt, hoewel het waar moge zijn
gaat door voor laster. Door te liegen, of dubbelzinnig tc
spreken (hetgeen hetzelfde is) om ons te verontschuldigen
voor hetgeen wij gezegd, of gedaan hebben en om het ge-
vaar of de schande die wij vreezen te ontwijken, toonen wij
zoowel onze vrees als onze valsehheid; en vermeerderen, het
gevaar en de schande, in plaats van die te vermijden; wij
toonen ons de laagste en gemeenste van alle menschen, en
kunnen verzekerd zijn als zoodanig behandeld tc worden. In-
dien wij ongelukkigerwijze ongelijk hebben, is cr iets edels
in er openlijk mede voor den dag te komen; het is do
eenige manier om het te verzachten, en de eenige weg om
vergeven te worden. Een dreigend gevaar- van zieh te willen
afwenden door dubbelzinnigheid, ontwijking of omwegen, is