Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
80 ^
zichzelven wijs genoeg, als dronken mensehen om zich ma-
lig genoeg tc achten. Zij houden het er voor dat geest iets
veel beters is dan ondervinding, die zij koelheid noemen. Zij
bedriegen zich maar half; want hoewel geest zonder onder-
vinding gevaarlijk is, is ondervinding zonder geest slaperig
en gebrekkig. Uit de verecniging van deze twee bestanddee-
len, eene vereeniging, die slechts zelden stand grijpt, ont-
staat vofmaaktheid: gij moogt ze vereenigen, indien het u
behaagt; want al mijne oudervinding is tot uwe dienst; en
ik verlang geen grein van uwen geest in ruil. Gebruik ze
beiden en laat ze elkander bezielen en tegenwigt verschaffen.
Ik meen hier door geest der jeugd, alleen die voortvarend-
heid cn dat zelfbewust zijn der jeugd, die den jongen
mensch beletten de moeijelijkheden cn gevaren eener onderne-
ming te zien: maar ik meen niet wat het zotte algemeen
geest noemt, waardoor men listig, jaloersch op zijnen rang
is, altijd denkende dat men niet naar waarde geschat wordt,
en gevat (zoo als men het noemt) in zijne antwoorden bij de
kleinste gelegenheden. Dit is een kwade en een zeer zotte
geest, dien men moet uitdrijven, en overbrengen in eene
kudde zwijnen.
AA-WWWWWV
verwaarloos nooit oude kennissen.
Om te besluiten: verwaarloos of veracht nooit oude om
den wil van nieuwe kennissen, dit zoude ondankbaar vau
u zijn en door hen nooit vergeven worden. Tracht zQoveel
j)ersoonlijke vrienden en zoo weinig persoonlijke vijanden te
maken als mogelijk is. Ik bedoel niet door persoonlijke vrien-
den, innige en vertrouwde vrienden, waarvan niemand ho-
pen kan een half dozijn inzijn geheele leven te maken; maar