Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
de bijzondere manieren, gewoonten en zelfs zwakheden der
mensehen met welke wij ons bevinden. Men moet voor
goede doeleinden zijn, wat Alcibiades voor sleehte was,
een Pkoteüs, die met gemak en vrolyklieid iederen vorm
aanneemt. Ilitfe, koude, onthouding, ernst, vrolijkheid,
hoffelijkheid, gemakkelijkheid, geleerdheid, nietigheden, za-
ken, vermaken, zijn dingen die men moet kunnen nemen,
ter zijde leggen, of veranderen naar de omstandigheden,
met evenveel gemak als men zijnen hoed zoude nemen of weg-
leggen.
geest.
Jonge lieden zijn geneigd te denken, dat iedere zaak door
geest en kracht moet ten einde gebragt worden, dat kunst
nietigheid is, en buigzaamheid en toegevendheid dc toevlugt
van kleinmoedigheid en zwakheid zyn. Deze verkeerde denk-
wijze geeft, gebrek aan kieschheid, kortheid en ruwheid aan
de maniereu. Gekken die men nooit tot een ander denkbeeld
kan brengen, blijven hun geheele leven door zoo denken;
nadenken en een weinig ondervinding, maken dat menschen
van gezond verstand daar spoedig van terug komen. Wan-
neer zij een weinig beier met zichzelven cn met hunne soort
bekend Avorden, ontdekken zij, dat opene regte rgden, ne-
gen van de lien malen, de geboeide cn geketende bondge-
noot van don overwinnaar van het hart en de hartstogteu
is; dien ten gevolge, vervoegen zij zich negen van de tien
malen tot den overwinnaar; niet tot den overwonnenen: over-
winnaars zoo als gij weet, moet men naderen op de liefe-
lijkste, innemendste en vleijendste wijze.
Maar ongelukkig zijn jonge lieden zoo gasehikt orn