Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
VERMIJD HET AAKKNOOPEN VAN LOSBANDIGE BETREK-
KINGEN.
Er bestaat tusschen jonge lieden, die verbonden zijn door
gemeenschappelijke vermaken, eene onmatigheid in vriend-
schap, die dikwijls slechte gevolgen gehad heeft. Eenigzins
warme harten eu hoofden zonder ondervinding, opgewonden
door dischvreugde, cn door wat veel wijn, betuigen elkan-
der, en zijn op dien tijd welmeenend, eeuwigdurende vriend-
schap, leggen hunne geheele ziel open, zonder de minste
achterhoudendheid. Deze vertrouwde geheimen worden even on-
bescheiden oververteld als zij onbezonnen toevertrouwd zijn ge-
worden; want nieuwe genoegens cn andere plaatsen, vernietigen
spoedig deze soort van vriendschap, en dan wordt van deze
ondoordacht vertrouwde geheimen een zeer slecht gebruik
gemaakt. Breng in gezelschap van jonge lieden het uwe
bij tot betamelijke gezellige vreugde; of liever, munt daarin
uit, als gij kunt. Maak hen uwe liefdesgeschiedenissen be-
kend, als gij wilt; maar bewaar het geheim van uwe ernsti-
ge plaunen. Vertrouw die alleen aan eenen beproefden
vriend, die meer ondervinding heeft dan gij zelf bezit, en
die een ander levenspad bewandelende niet ligt uw mededin-
ger kan worden; want ik zoude u niet aanraden te veel te
vertrouwen op dc ridderlijke deugd van het menschelijk ge-
slacht, om te hopen of te gclooven dat uw mededinger al-
iijd uw vriend zoude blijven met betrekking tot het betwistte
Voorwerp.
AAAAAAAn
HET NOODIGE VAN DIKWIJLS ONKUNDIG TE SCHIJNEN.
Onkundig te schijnen is dikwijls een hoogst noodzakelijk