Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
1 rekken der karakters betreft, altijd verkeerd is in sommige
bijzonderheden.

TTACm Ü VOOR VRIENDSCIIArSBETUIGINGEX.
Wees op uwe hoede voor hen, die na korte kennisma-
king , hunne ongevraagde en onverdiende vriendschap eu
vertrouwelijkheid u opdringen; want waarschijnlijk doen zij
dit alleen in hun belang; maar verwerp die niet op die al-
gemeene veronderstelling alleen- Onderzoek verder, cn zie
of die onverwachte aanbiedingen het gevolg zijn van ecu
warm hart en dwaas hoofd of van een berekenend verstand
en koud hart, want schelmerij cn dwaasheid hebben dikwijls
dezelfde kcntcekenen, In het eerste geval is cr geen gevaar
om die aan te nemen, valeant quantum valere fommt. In het
laatste kan het nuttig ziju dat gy u houdt of gij ze aan-
neemt, en dat gij bchendiglijk tracht de batterij op henzel-
vcn te rigtcn.

geloof geene beweringen door eeden bevestigd.
Indien iemand zware ceden of betuigingen gebruikt om u
iets te doen gelooven, uit zich zelf zoo duidelijk dat de een-
voudige vermelding genoegzaam is, maak er staat op dat hij
liegt en dat hij het hoogste "belang heeft het u te doen*
gelooven, anders zoude hij zich zoo veel moeite niet geven.