Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
krabben, uwe vingers in uw mond, neus of ooren te bren-
gen, uw tong uit te steken, met uwe vingers gedruiseh te
maken, uwe nagels te bijten, uwe handen te wrijven, hard
te zuchten, met uw ligchaam te schudden, te'gapen, en
meer andere dingen te doen die ik vroeger aangestipt lieb
daar dit alles behoort tot de manieren van het gemeen, en
derhalve vernederend zgn voor een fatsoenlijk man.

■weueldkennis.
"Wij moeten ons beijveren, om', terwijl wij jong zijn, een
grooten voorraad van kennis te verkrijgen; want hoewel wij
in dien tijd van verspilling geen gelegenheid mogen hebben
om er veel van te verteeren, kan er een tijd komen, dat
wij die behoeven, om ons staande te touden.
hoe wereldkennis verkeegen wordt.
33e wereldkennis kan alleen in de wereld en niet in een
studeervertrek verkregen worden. Uit de boeken alléén kan
men het niet opdoen, maar deze kunnen u opmerkzaam ma-
ken op veel dingen, die u anders ontsnappen; uwe eigene
opmerkingen omtrent de mensehen, indien gij die vergelijkt
met de kennis, welke gij uit de boeken haalt, zal u behulp-
zaam zijn de ware kennis te erlangen.
Om de menschen goed te kennen, wordt even veel oplet-
tendheid en meer doorzigt eu oordeel vereischt, dan om de
boeken goed te kennen. Ik ben in kennis met veel bejaar-
de mensehen, die hun geheele leven in de groote wereld
hebben doorgebragt, maar zoo ligtzinnig en onoplettend wa-