Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
te trommelen, met onze voeten leven te maken, en derge-
lijke onhandige gewoonten, die inbreuk maken op goede
manieren, zijn kenteekenen van onze minachting voor de
personen die tegenwoordig zijn, en moeten dos vermeden
worden.
Zeer gaauw of zeer langzaam te eten, is gemeen; het
eerste is als of men honger had, het laatste, als men buiten
's huis eet, is als of men zeer in zijn schik is met de spijs
die men krijgt; wanneer gij het te huis doet, is het als of
gij aan uwe vrienden voorzet, hetgeen gij zelf niet eten kunt.
Soep te eten met zijn neus genoegzaam in het bord, is ook
gemeen. Zoo ook om het eten dat gij op uwen vork hebt
te ruiken, eer gij het in den mond steekt. Indien iets dat
gij op u bord hebt u niet bevalt, laat het liggen, maar doe
nooit door te ruiken of het na te kijken, het vermoeden
ontstaan dat nw vriend u spijzen dient, die u niet aanstaan.
Op den grond te spuwen of op het kleed is een gemeene
gewoonte, die, als zij algemeen werd, het noodzakelijk zoude
maken van kleeden en tafellakens te veranderen. Om niet
hierbij te voegen dat men denken zoude wij niet aan goede
meubels gewoon zijn. Om deze reden alleen, al bestond er
geen andere, moet een man van goede opvoeding deze wal-
gelijke gewoonte vermijden.
Om dit hoofdstuk te besluiten: loop nooit hard op straat,
dit staat gemeen, en is niet overeenkomstig het karakter van
een fatsoenlijk man, hoewel het bij een handelaar geduld
kan worden.
't Is ook een bewijs van slechte opvoedmg, om iemand
strak aan te staren dien men tegen komt; dit geeft den
schijn als of gij iets vreemds aan hem bespeurdet, en geldt
daarom als eene stilzwijgende afkeuring.
Onthoudt u dus van alle zotte gewoonten, zoo als u tc