Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
heeft, kan zoo goed schrijven als hij wil. Niets staat zoo
leelijk als een schooljongens gebrakkel. Ik wil niet dat gij
een stijve hand zult schrijven als die van een schoolmeester,
maar dat gij vlug eene bevallige en leesbare letter schrijven
kunt. Naauwkenrigheid en sierlijkheid in schrijven kunt gij
verkrijgen, het eerste door op de spelling te letten, en het
tweede door goede voorbeelden. Briefsehrift moet gemakke-
lijk en natuurlijk zijn.
gemeene uitdrukkingen.
Gemeenheid van taal is een zeker teeken van slecht ge-
zelschap en sleclite opvoeding. Spreekwoorden en gemeene
gezegden zijn de bloemen der welsprekendheid van gemeene
mensehen. Wil hij zeggen dat de smaak der flienschen ver-
schillend is, dan versterkt en versiert hij dat gezegde door 't
boeren spreekwoord: u ieder zijn meug I" Hij maakt een door-
gaand misbruik van de eene of andere uitdrukking, zoo als:
ijselijk boos, ijselijk lief, ijselijk mooi, ijselijk leelijk enz. Hij
gebruikt soms ruwe woorden, die hij radbraakt als eene ge-
leerde vrouw. Een fatsoenlijk man neemt zijne toevlugt
nooit tot spreekwoorden en gemeene gezegden; gebruikt
nooit woorden die hij boven andere verkiest, noch ruwe
woorden, maar doet zijn best om zuiver en volgens de spraak-
leer to spreken, en let op een goede uitspraak. Dit is ge-
bruikelijk in de fatsoenlijke gezelschappen.
eaadgevingen tegen slechte gewoonten.
Een deuntje in ons zeiven te netiriën, met onze vingers