Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
boekea is gewoonlijk goed en overeenkomstig de Orthogra-
phie van den tijd. Somtijds worden de woorden door ver-
schillende schrijvers verschillend gespeld, maar, wanneer gij
geen regt hebt u den titel toe te kennen van taalkundige,
hebt ge even weinig regt, om af te wijken van de algemeen
gevolgde spelling. Daardoor zoudt ge u gewis belagchelyk
maken en allerlei niet onverdiende aanmerkingen uitlokken.
Zelfs eene vrouw van tamelijke opvoeding zoude 't haren
beminde kwalijk vergeven, als hij haar een slecht gespeld
hillet-doux zond.
stijl van schrijven.
De stijl is de kleeding der gedachten; al zijn zij volmaakt
waar, zullen zij onaangenaam schijnen en slecht ontvangen
worden als uw stijl grof, duister en gemeen is, even als gij
zelf zoudt ontvangen worden wanneer gij gekleed waart in
vodden, of in smerige en gescheurde kleederen staakt.
Niet elk verstand is geschikt om zaken te beoordeelen, maar
ieder verstand kan min of meer stijl beoordeelen.
Denk aan uw stijl, in welke taal gij spreekt of schrijft,
en maak u naauwkeurigheid en sierlijkheid eigen. Pas op
uw stijl zelfs in uw meest ongedwongen gesprek en meest
gemeenzame brieven. Bedenk, als gij iets gezegd hebt, in-
dien gij het niet gedaan hebt voor dat gij het zeidet, of gij
het niet beter hadt kunnen zeggen.
schuifx.
Ieder man die zijne oogen en regterhand tot zijnen dienst