Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
uiterlijke van eenen brief is iets dat behagen of mishagen
kan en daarom de aandaeht verdient.
bijnamen.
Er is niets, dat een jong nienseh bij zijn eerste versehij-
nen in de wereld, meer te vreezen heeft', en daarom moet
trachten te vermeden, dan met een belagehelijke eigenschap
voorzien te zijn. In dc meening van den redelijkstcn mensch
zal hij dalen en 'tzal hem geheel doen zinken in de schat-
ting der overigen. Verscheidene mannen hebben afgedaan
gekregen in de meening der mensehen door het verkrijgen
van een' belagehelijken bijnaam. De oorzaken van bijnamen
onder welopgevoede menschen zijn gewoonlijk de kleine ge-
breken in manieroi, uitspraak, houding of behendigheid.
Om altijd de benaming van fluisteraar, onhandige, slecht op-
gevoede, afgetrokkene, linksche, bij zijnen naam gevoegd te
hebben, zoude n meer benadeelen dan gij u kunt verbeelden;
vermyd deze kleine gebreken en gij kunt de bespotting trot-
seren.
uitspkaak.
Wilt gij een aangename uitspraak verkrijgen, lees dan
iederen dag voor eenen vriend hardop, en verzoek hem u te
storen en te berispen, als gij te spoedig leest, niet op de
punten let, den klemtoon verkeerd plaatst, of uwe woorden
onverstaanbaar uitspreekt. Gij kunt ook voor u zeiven hard-
op lezen en naar uw eigen gehoor te werk gaan. Draag
zorg dat gij uwe tanden van elkander verwijdert wanneer gij