Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
onaangename, zotte manier van lagehen eigen gemaakt als
zij spreken; ik ken mensehen met de fijnste manieren, die
de eenvoudigste dingen niet zonder lagehen kunnen zeggen,
hetgeen maakt dat menschen, die hen niet kennen, hea op
het eerste gezigt voor gek houden.
brieven schrijven.
Het is van het uiterste gewigt om goed brieven te kun-
nen schrijven, daar het iets is dat dagelijks voorvalt, zoowel
in zaken als voor genoegen; onnaauwkcurigheid in spelling
of stijl, wordt niet vergeven dan alleen aan vrouwen; eigen-
lek is het haar ook bijna niet te vergeven. De brieven
van Cicero zijn de beste voorbeelden voor goeden stijl.
Brieven moeten gemakkelijk en natuurlijk»zijn, en dengenen
aan wien wij ze zenden overtuigen, dat wij schrijven, alsof
we met hem spraken.
De beste voorbeelden voor brievenstijl zijn Cicero, de
kardinaal d'Ossat, mevrouw de Sévigné en de graaf Bussï-
Ralutin. Cicero's brieven aan Aiiicus, en aan zijne ge-
wone vrienden, zijn de beste voorbeelden voor vriendseliap-
pelijken en gemeenzamen stijl. De eenvoudigheid en duide-
lijkheid in de brieven van den kardinaal d'Ossat, toonen
hoe brieven over zaken moeten geschreven worden.
Wil men vrolijke en aangename brieven lezen, cr zijn er
geen beter dan die van den graaf Bussy-RjUjutin en mevrouw
de Sévigné. Zij zijn zoo natuurlijk, dat zij meer gelijken
op een gesprek tusschen twee verstandige menschen, dan. op
brieven.
Netheid in het toevouwen, lakken en schrijven van het
opschrift moet men ook in het oog houden. Zelfs in het