Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
die zij doen moeten schijnt (en dit gebeurt meestal) te zwaar
voor hen te wezen, zij loopen, maken omslag, en verwarren
zich zeiven; zij willen alles te gelijk doen, en doen niets.
Maar iemand van gezond verstand neemt den noodigen tijd,
om het geen hij doet goed te doen; cn zijne haast om eene
zaak af te doen, blijkt alleen uit zijne gestadigheid en vlijt
in het volbrengen; hij vervolgt haar met kalme beradenheid,
cn eindigt haar, voor dat hij aan iets anders begint.
lagchen.
Dikwijls en luid lagchcn is het kentceken van dwaasheid
en slechte manieren, het is de manier waarop de menschen
van lager stand hunne vreugde aan den dag leggen over
gekke dingen, en dit noemen zij regt vrolijk zijn. Volgens
mijne mecning is cr niets zoo grof en duidt eene slechte op-
voeding aan als luidruchtig lagchen. Wezenlijke geest of
verstand doet mensehen, die er mede begaafd zijn, niet lagchen,
zij zijn hierboven verheven, zij maken, dat men vrolijk van
geest is en veroorzaken een opgeruimd gelaat. Maar laffe
jiabootsing en gekke voorvallen, wekken altijd den lachlust,
cn hier moeten mensehen van gezond verstand zich boven
verheven tooncn. Wanneer iemand gaat zitten, veronder-
stellende, dat er een stoel achter hem staat, en hij valt op
den grond omdat er geen staat, zal hij het geheele gezel-
schap aan het lagchen maken, terwijl de verstandigste zet
ter wereld, het niet zoude doen. Een groot bewijs, dunkt
mij, voor de lafheid en ongepastheid van het lagchen; om
uiet te spreken van het onaangename geweld, dat het maakt,
en de leelijke vertrekking van het gelaat, die daarbij plaats
heeft. Vele meuselien hebben zich, uit onhandigheid, eene