Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
maak er alleen gebruik van aau zulke maaltijden, waar liet
gewoonlijk geschiedt.
vkijjioedigheid.
Eene gepaste vrijmoedigheid wordt dikwijls ten onregte
onbeschaamdheid genoemd. Wat mij betreft, ik zie er geen
onbeschaamdheid in, als men zich, in welk gezelschap ook,
rustig en ongedwongen weet te bewegen; zoo lang men dat
niet doen kan, ben ik zeker dat men zich nooit goed in ge-
zelschap zal voordoen. Al wat gedwongen en verlegen ge-
daan wordt, wordt slecht gedaan, en zoo lang een man
zich niet geheel gemakkelijk en ongedwongen in gezelschap
kan voordoen, zal men nooit denken dat hij goed gezel-
schap bezocht heeft, en zal hij er niet welkom wezen. Vrij-
moedigheid en onversaagdheid, onder de blanke banier van
zedigheid, maken het pad elfen voor verdienste, die anders
ontmoedigd zoude worden door de moeijelijkheden, welke zij
op haren weg ontmoet; terwijl openlijke onbeschaamdheid de
gewcldmakcnde voorlooper is van eenen onwaardigen en on-
verstandigen indringer.
ovekhaasiing.
Een man van gezond verstand mag gehaast zijn, maar zal
zich nooit overhaasten, omdat hij weet dat, wat hij in over-
haasting doen moge, hij het noodzakelijk slecht zal doen.
Hij mag zich haasten eene zaak te doen, maar hij zal zorg
dragen dat die haast hem niet verhinderd haar goed te doen.
Mensehen vau weinig verstand overhaasten zich, als dc zaak