Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
gedwongen en op ons gemak gevoelen, alsof wij in het ge-
heel geen kleederen aan hadden.
Het dansen, hoewel op zich zelf een vrij nietige zaak, is
een van die algemeen aangenomen gekheden waaraan men-
sehen van gezond verstand zich somtijds moeten onderwer-
pen ; als zij het doen, moeten zij in staat ziju het goed te
doen.
Bij het dansen, moet men vooral op de bewegingen der
armen letten, daar die, meer dan de andere deelen van het
ligehaam, iemand eene bevallige houding geven. Gedraaide
of stijve annen geven iemand een zeer onhandig uiterlijk. In-
dien een man regt met zijn bovenlijf danst, zijn hoofd goed
houdt, en goed beweegt, zal hij goed dansen. Men moet
ook bijzonder letten op het binnenkomen in eene kamer en
in het begroeten van het gezelschap, omdat hiervan de eerste
indrukken afhangen, welke vaak onuitwischbaar zijn. Die
zich goed voordoen in gezelschap, hebben een zekere waar-
digheid in hunne houding, zonder den minsten schijn van
trotschheid; ze behagen terstond en worden geëerbiedigd.

DE GEZONDHEID DRINKEN.
Het drinken van gezondheid is nu uit de gewoonte ge-
raakt, en wordt onbeleefd geacht in goed gezelschap. De
gewoonte had het vroeger algemeen gemaakt, maar de verbe-
terde manieren van de eeuw maken dat het nu bespottelijk
en gemeen geoordeeld wordt Wat kan ruwer en gekker
zijn, dan om menschen in het eten te storen door onnoo-
dige complimenten? Onthoud u dus van deze dwaze ge-
woonte, daar waar gij ziet dat ze in onbruik geraakt is, en