Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
der goed dan is hij onvergeeflijk slof, maar wanneer men
van de twee kiezen moet, is het beier voor een jong menseh
zich te veel dan te weinig tc kleedcn; het buitensporige in
zijne kleeding zal wel verminderen door nadenken, als hij
ouder wordt.
Het onderscheid van kleeding tnssehen een man die zicli
zeiven acht en een fat is, dat de fat zich op zijne kleeding
laat voorstaan, en de man van gezond verstand er om lacht,
terwijl hij weet, dat hij niet nalatig omtrent zijne kleeding
wezen raag. Er bestaan duizend zulke zotte gewoonten, die
hoewel 'tgecn misdaad is wanneer men ze niet volgt, toch
vrijwillig opgevolgd moeten worden, door een man van ge-
zond verstand.
De ongelikte Diogenes was een wijs man, omdat hij ze
min achtte, maar een gek omdat hij het toonde.
Wij moeten niet trachten om ons te kleeden als een fat,
of om boven hem uit te blinken, maar het is noodzakelijk,
dat men, in kleeding, opzigtigheid en bclagchelijkheid ver-
mijdt. Wij moeten zorg dragen om altijd gekleed te zijn afs
verstandige mensehen van onzen ouderdom, ter plaatse waar
wij ons bevinden, over wier kleeding nooit gesproken wordt,
dewijl die noch te onachtzaam, noch te veel bestudeerd is.
Onhandigheid in houding neemt zeer tegen iemand in en eene
groote slordigheid in kleeding is eene beleediging aan de ge-
woonte en mode. De vrouwen hebben grooten invloed, om
iemand voor fatsoenlijk te doen verklaren; een onhandige man
zal nooit hare stemmen voor zich erlangen, die zeer talrijk
zijn, en meer geteld dan gewogen worden.
Als wij eens wel gekleed zijn voor dien dag moeten wij
er verder niet om denken, en zonder stijfheid of vrees, om
die klceding in de war tc brengen, moeten wij ons zóo on-