Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
de vreugde die ik bij deze gelegeulieid gevoel, beter begrij-
j)en dan ik die kan uitdrukken," enz. Den bedroefden zal
hij langzaam te gemoet gaan, met een ernstig gelaat, en
zal missehien met zachte stem tegen hem zeggen: fik hoop,
dat gij overtuigd zijt, hoe ik gevoel wat gij gevoelt, en dat
ik altijd aangedaan ben als gij bedroefd zijt.".
stijl van spkeken.
Er bestaat een zekere gezelsehapstaal, die een fatsoenlijk
man geheel meester moet zijn, welke taal hij ook spreekt.
De fransehen letten hier teregt bijzonder op, en hunne faal
die eigenlijk eene taal van volzinnen is, is hen hierin bij-
zonder ten dienste. Die fijnheid van stijl is het eigenaardige
van een fatsoenlijk man, die in goed gezelschap verkeert.
kleeding en dansen.
Klecding is een van de verschillende hulpmiddelen, die
medewerken tot de kunst van behagen, cn daarom een on-
derwerp dat wel der aandacht waardig is, want wij kunnen
niet nalaten iemands verstand en inborst naar zijne kleeding
te beoordeelen. Alle gemaaktheid in kleeding geeft gebrek
aan verstand te kennen. Menschen van gezond verstand,
vermijden zorgvuldig, om op eene bijzondere wijze gekleed
te zijn, zij zijn volmaakt zindelijk voor hun eigen, maar al
liet overige is voor anderen. Een man moet zich kleeden
zoo goed, en op dezelfde wijze als de verstandige en fat-
soenlijke menschen van de plaats waar hij zich bevindt. Zoo-
dra hij zich beter kleedt is hij een fat, kleedt hij zich min-