Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
mogen te onbeduidend schijnen om ze te vermelden, maar
wanneer men beseft dat duizend kleine zaken zonder naam,
die ieder gevoelt maar niemand beschrijven kan, zamen wer-
ken om een geheel tc vormen waardoor men behaagt, meen
ik, dat men ze niet nietig moest noemen. Buitendien zijn
een schoon hemd en reinheid des ligchaams even zoo nood-
zakelijk voor de gezondheid als om andere menschen niet te
hinderen. Ik heb het altijd als een stelregel aangemerkt,
en ik heb het in mijn leven steeds bewaarheid gezien, dat
iemand die slordig is op zijn twintigste jaar, op zijn veer-
tigste smerig, en op zijn vijftigste onuitstaanbaar is.
wwwwww
PLIGTPLEGINGEN.
Let op de pligtplegingen (complimenten) van gelukwen-
sching of beklag, die gij een wel opgevoed mensch hoort
doen aan zijne meerderen, aan zijn gelijken of minderen;
geef acht op zijne houding en stem, want die werken zamen
om hem te doen behagen. Er is in de taal van elk fatsoen-
lijk man, iets dat geheel verschilt met die van anderen. Hij
vergenoegt zich niet met plompweg te zeggen, tegen iemand
die pas getrouwd is; //Mijnheer, ik wensch u veel genoe-
gen," of tegen iemand wiens zoon gestorven is: //Mijnheer,
het verlies dat gij geleden hebt, spijt mij," met een gelaat
waarop men niets bemerken kan; maar hij zal eigenlijk het-
zelfde zeggen, op eene meer sierlijke, en minder platte wijze,
cn met eene uitdrukking van gelaat, die naar de gelegen-
heid berekend is. Hij zal met geestdrift, levendigheid en
een blij gelaat naar den jong gehuwde toegaan, hem de
hand drukken, en misschien zeggen: //Als gij de genegen-
heid, die ik voor u heb, regt doet weder^^aren, zult gij u