Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page

clan 13 het het beste; vaak handelt het over het getal, de
voortreffelijkheid of slechtheid, de tucht, de kleediug der
troepen in de verschillende rijken; somtijds over de bloed-
verwanten, de huwelijken, de betrekkingen van vorsten en
voorname personen; ook wel over de pracht van openbare
vermakelijkheden, danspartijen, maskerades enz. Bij zulke
gelegenheden kan het ook te pas komen de parler cuisine en
in staat te zijn over het gewas en den geur van wijnen te
kunnen spreken. Het is waar, dit zijn kleinigheden, maar het
zijn kleinigheden die dikwijls voorkomen, en daarom op eene
aangename wijze moeten behandeld worden.
netheid.
Men moet uiterst zindelijk wezen; de tanden, handen
cn nagels vooral moet men zeer rein houden; een vuile
mond heeft wezenlijk slechte gevolgen voor den eigenaar,
v.ant hij veroorzaakt ongetwijfeld zoowel bederf van de tan-
den, als tandpijn, en is daarenboven onuitstaanbaar voor
ieder die met hem spreekt. Niets staat gemeener dan
vuile handen, cn leclijke, ongelijke cn gescheurde nagels,
waarvan men de uiteinden altijd glad en schoon moet hou-
den, niet met zwarte stippen of een kleine zwarte rand, in
een woord, nagels die in den rouw zijn. Zoo dikwijls gij
uwe handen wascht moet gij de huid rondom de nagels
terug duwen, dat zij niet vast groeit en de nagels kort
maakt. Steek in geen geval uwe vingers in uwen neus of
ooren. Het is de stuitendste, vuilste, gemeenste onbeschoft-
heid, die men in gezelschap doen kan. Dc ooren moet men
eiken ochtend goed wasschen, en als gij uwen neus gesno-
ten hebt, kijk dan nooit jn uwen zakdoek. Deze dingen