Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
geringste dingen, die aan den minsten mensch behagen kon-
den. Het was alles kunst in hem, eene kunst die hij wel
wist, dat voordeelig voor hem was, en waar hij de voor-
deelen van ondervond, want niemand was meer ijverzuchtig,
trotsch en gierig dan hij.

voousnijden.
Hoe nietig sommige dingen schijnen mogen, zij zijn het
niet wanneer de halve wereld er anders over denkt. De
kunst van voorsnijden, die ten minste ééns op iederen dag
noodig is, is onze aandacht niet onwaardig. "Wij moeten ons
toeleggen, om behendig en netjes voor te snijden, zonder
een half uur noodig te hebben, om door ecu been te hak-
ken; zonder onze buren met saus te bespatten en zonder
den inhoud der glazen over de kleederen der naast ons
zittcnden te gooijen. Het is uiterst onaangenaam cn be-
lagchelijk om liierin onhandig te zijn. Men kan het gemak-
kelijk vermijden door een weinig oplettendheid en oefening,
iemand die zegt dat hij niet kan voorsnijden, kan even
goed zeggen, dat hij zijn neus niet kan snuiten; beiden din-
gen zijn even gemakkelijk en noodzakelijk.
/V\AAA<VVVWV\
beuzelpraat.
Leg er u op toe om die fatsoenlijke soort van praatjes of
beuzelpraat aan te nemen die het meest gebezigd wordt in
alle fatsoenlijke gezelschappen, en die, al moge ze nietig
schynen, gebruikelijk is in gemengd gezelschap en aan tafel.
Het loopt over de algemeene gebeurtenissen in Europa eu
5