Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
velende mannen of oude, leelijke vrouwen; maar door deze
kleinigheid kan men de algemeene gunst verwerven, en die
is wel der moeite waard gezocht te worden, al kost het ook
eenige moeite.
Ik stap van dit onderwerp af en besluit met dezen raad.
Tracht, door bijzondere oplettendheid en behendigheid, de
mannen en vrouwen te winnen die u vau dienst kunnen we-
zen , en, door algemeene beleefdheid en oplettendheid, aan
allen zóo te behagen, dat zij goed van u spreken, of ten
minste een bijzondere onzijdigheid ten uwen opzigte in acht
nemen.
Valsehe schaamte verhindert niet alléén jonge lieden, om
zich vele vrienden te maken, maar maakt hen veel vijanden.
Zij zijn beschaamd , om iets te doen dat zij weten goed te
zijn, en gewis niet zouden nalaten, indien zij niet bevreesd
waren, om uitgelagchcn te worden door den een of anderen
fat, door eene vrouw, of door een mauvais plaisant. Ik
ben dikwijls in zulk een geval geweest, en heb vaak een
kennis van een minderen stand naar den drommel gewcnscht,
omdat ik hem tegenkwam eu hij toonde mij te kennen, wan-
neer ik mij in zoogenaamd // goed gezelschap" dacht te be-
vinden. Ik beantwoordde zijn groet schuw, onhandig en
dien ten gevolge beleedigend, uit vrees van eene aardigheid
te zullen hooren; ik begreep toen niet wat ik had moeten
begrijpen, dat diezelfde mensehen, die mij er eerst eene
aardigheid over zouden gezegd hebben, mij er naderhand te
hooger om zouden hebben geacht.
Volbreng standvastig en zonder vrees of schaamte wat uw
verstand u zegt goed te zijn, en dat gij door menschen van
meer ondervinding, gezond verstand en goede opvoedmg
ziet doen.
Gij zult mischien zeggen, dat het onmogelijk is aan ieder-