Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
oen zekerder waarborg dan de vrees, voor hunne gehoor-
zaamheid. Deze regel is even waar, hoe wel naar een an-
deren maatstaf, met betrekking tot enkele jDersonen. Iemand
die de groote kunst verslaat, van aan het algemeen te be-
liagen, en de achting te winnen van allen daar hij mede
omgaat, bezit eene kracht die niets anders hem kan geven;
eene kracht die hem het stijgen gemakkelijk maakt, die'hem
daarin helpt; en die, wanneer hij tegenspoed heeft, zijn val
breekt. Weinig jonge lieden van uwen ouderdom plechten
genoeg aan dit groote punt van algemeen bemind te wor-
den; als zij ouder en verstandiger worden, wenden zij ver-
geefsche pogingen aan om te herwinnen wat zij door hunne
achteloosheid verloren hebben. Er zijn drie voorname oor-
zaken die hen beletten dit nuttige overwigt te verkrijgen;
trots, onoplettendheid en valsche schaamte. Ilct eerste kan
en wil ik niet van u veronderstellen, het is te diep bene-
den uw verstand. Gij kunt, en ik ben zeker dat gij u niet
van natuur boven den schoorsteenveger, die uwen schoor-
steen veegt, .of boven uwen knecht die uwe schoenen poetst,
verheven achten zult; maar gij moogt u Ie regfc verheugen
over het verschil dat de fortuin in uw beider lot ten uwen
voordeele heeft daargestcld. Geniet van al deze voordcelen,
maar zonder hen te beleedigen, die ongelukkig genoeg zijn
ze te missen, door ongevergd iets tc doen dat hen aan dit
gemis herinnert. Wat mij betreft, ik ben meer op mijne
hoede in mijn gedrag jegens mijne bedienden, en jegens an-
deren die mijne minderen genoemd worden, dan jegens mijns
gelijken. Ik vrees altijd verondersteld tc worden behebt te
Kijn met die lage onedelmoedige gevoelens, als of ik ande-
ren dat verschil wil doen gevoelen, dat de fortuin, misschien
onverdiend, tnssehen ons gemaakt heeft. Jonge lieden letten
hier niet genoeg op, raaar verbeeldcu zich zeer ten onregte.