Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
sprong ontleend. Hunne uitkomsten waren zoo verwondering-
wekkend, dat zij bovennatuurlijk geoordeeld werden. In het
kort, even als het noodig is kunde, eer cn deugd te bezit-
ten, om de achting en bewondering der mensehen te verkrij-
gen, evenzeer is het noodig, beleefdheid eu goede opvoeding
te hebben, om ons aangenaam in gezelschap en in het da-
gelijksche leven te doen zijn. Uitstekende bekwaamheid is
niet het deel van het algemeen eu het publiek is geen bevoegd
lieoordeelaar omtrent die bekwaamheid in anderen; maar allen
zyu beoordeelaars van de mindere begaafdheden, zoo als bc-
leefdlicid, beminnelijklieid, en aangename manie reu; omdat
zij dc goede iiitkomsten er van bemerken, die de zamcnleving
gemakkelijk en aangenaam maken.
Tot besluit. Wees verzekerd, dat de grootste geleerdheid,
zonder goede opvoeding, niets anders is dan ongepaste en
vervelende verwaandheid; dat goede opvoeding zonder kundo
nietig is; dat kennis eene goede opvoeding meer degelijk eu
goede opvoeding kunde aangenamer maakt; dat een man die
niet eene zeer goede opvoeding bezit, ongeschikt voor goed
gezelschap en een onwelkome gast is; en even onbekwaam in
zaken als ongeschikt voor de zamenleving. Maak derhalvu
goede opvoeding tot liet groote doel van uwe gedachten eu
daden. Let zorgvuldig op het gedrag en de manieren vau
hen die zich onderscheiden door eene goede opvoeding; volg
hen na, of nog beter, tracht uit te munten, zoodat gij heu
voorbijstreeft, en wees verzekerd, dat eene goede opvoeding
staat tot alle wereldlijke hoedanigheden, als liefdadigheid tot
alle christelijke deugden. Ga eens na hoe zij verdienste ver-
siert, cn hoe dikwijls zij gebrek aan verdiensten bedekt.