Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
woorden als men tot hem spreekt; hij zal zieh aan het lager
einde van de tafel plaatsen, ten zij men hem verzoeke hoo-
ger op te gaan zitten, hij zal niet onhandig of morsig eeten;
hij zal niet gaan zitten als de andere staan, en dit zal hij
doen ongedwongen en niet met een streng, strak gelaat als-
of hij dit alles met berekening of nit dwang deed.
Eene volmaakt goede opvoeding is even moeijelijk te ver-
krijgen, als ze volstrekt vereischt wordt; ze is onvereenig-
baar met stijfheid, onbeschaamdheid, en onhandige blooheid.
Een weinig omslag is somtijds noodzakelijk; een zekere mate
van beradenheid is onontbeerlijk en uiterlijke zedigheid is
zeer gepast.
Deugd en geleerdheid, hebben even als het goud, hare
innerlijke waarde; maar als zij niet gepolijst zijn verliezen
zij veel van bun luister: en, niet zelden zal 't gepolijste ko-
per aan meer mensehen behagen, dan het ruwe goud. Hoe-
vele ondeugden weten de Pransehen te bedekken, door eene
vrolijke, gemakkelijke, goede opvoeding.
Lord Bacon zegt: "dat een aangenaam uiterlijk een voort-
durende aanbevelingsbrief is." Zeker is 't, dat een goed
uiterlijk een aangename voorlooper is voor verdienste en
diens pad effen maakt.
Iemand van goede manieren moet bekend zijn met de ma-
nieren en bijzondere gewoonten der hoven. Te IVeenen nei-
gen de mannen voor den Keizer in plaats van te buigen: in
Frankrijk buigt niemand voor den Koning en kust zijn hand
niet: maar in Spanje en Engeland buigt men en heeft de
. .. handkus plaats. Zoo heeft ieder hof iets eigenaardigs, waar-
van ieder die 't bezoekt, vooraf moet kennis nemen, om
verkeerdheden en onhandigheden voor te komen.
Er zijn weinig mensehen, die niet den noodigen eerbied
hebben voor allen, die zij ver boven zieh verheven achten.