Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
een goede inborst, en een weinig toegevendheid voor ande^
ren, met het doel om van hen dezelfde toegevendheid te
erlangen."
Men kan niet te vroeg of te veel voor eene goede opvoe-
ding zorgen; ze moet jong worden opgedaan, of zij zal nooit
te verkrijgen worden, en eens verkregen, zal zij duurzaam
zijn als eene gewoonte. Horatiijs zegt: tf Quo semelest imhuta
recens servabit odorem testa diu^^ Daarin wijst hij bp het
voordeel en de noodzakelijkheid om den menseh in zijnejonk-
heid met goede indrukken en gewoonten te doordringen.
Eene goede opvoeding alleen kan de mensehen op het
eerste gezigt voor ons innemen; er is meer tijd noodig, om
grootere bekwaamheden te ©ntdekken. Eene goede opvoeding
verraadt zich echter niet door het maken van diepe buigin-
gen of stijfheid; maar door eene gemakkelijke, beleefde en
eerbiedige houding.
Waarlijk, in veel gevallen moet gezond verstand, de goe-
de opvoeding te hulp komen, want hetgeen beleefd in het
eene geval en tegen de eene persoon zal wezen, kan ruw
zijn in een ander geval en jegens een ander; er zijn echter
eenige algemeene regelen voor eene goede opvoeding. Bij
voorbeeld: om iemand te antwoorden //ja" of //neen," zonder
de bijvoeging van //Mijnheer" of //Mevrouw," is altijd zeer
onbeleefd; even zoo is het onbeleefd niet de noodige aan-
dacht te verleenen en behoorlijk antwoord te geven, als men
toegesproken wordt. Een dergelijk gedrag doet zoo iemand
besluiten, dat wij hem verachten, en hem geen aandacht of
antwoord waardig keuren.
Een wel opgevoed mensch zal zorgen om beleefd te ant-
» De vaas zal lang den geur bewaren , waarmee ze *t eerst is
iloortrokken.*?