Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
lieeft, dat gij hem gelooft, want anders zoude hij zich zei-
ven zoo veel moeite niet geven.
Onthoud, dat er een groot onderscheid bestaat tusschen
makkers en vrienden; wat een vrolijke aangename makker kan
zijn, blijkt dikwijls een ongeschikte en gevaarlijke vriend te
wezen. De mensehen zullen u vaak beoordeelen naar de mee-
nmg die zij omtrent uwe vrienden koesteren, en 't spreek-
woord is juist: "Zeg mij met wien gij omgaat, en ik zal u
zeggen wie gij zijt." Men mag meestal gerust veronderstel-
len, dat iemand die een schelm of een gek tot zijnen vriend
maakt, iets zeer slechts te doen of te verbergen hoeft. Maar
terwijl gij vriendschap van schelmen of gekken afwijst, als
dit vriendschap kan genoemd worden, bestaat er geen reden
dat gij hen zonder noodzaak en onuitgetart tot uwe vijanden
zoudt maken; want er zijn er veel, en ik zoude liever de
onzijdigheid verkiezen» dan oorlog of bondgenootschap met
oen van hen. Gij moogt een geslagen vijand zijn van hunne
ondeugdeu en gekheden, zonder, dat gij u doet kemien als
hun persoonlijke vijand. Hunne vijandigheid is haast zoo ge-
vaarlijk als hunne vriendschap. AVees wezenlijk op uwe hoede
met bijna ieder een; maar toon uwe behoedzaamheid aan
niemand;' want het is zeer onaangenaam behoedzaam te schij-
nen cn zeer gevaarlijk niet op zijne hoede te zijn. Weinige
mensehen vinden den middenweg; velen zijn belagchelijk,
geheimzinnig en behoedzaam omtrent nietigheden; en velen
onvoorzigtig iu de mededeeling van al wat zij 'weten.
goede opvoeding.
De bepaling van goede opvoeding is zeer juist omschre-
ven in deze woorden: v't gevolg van veel gezond verstand.