Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
31.
om hem te bedriegen, en, in korten tijd, staat hij verwon-
derd, te midden van al die belagchelijke nietigheden, dat
hy gebrek heeft aan de wezenlijke gerieflijkheid en benoo-
digdheden van het leven.
Zonder zorg en orde, is het grootste vermogen niet vol-
doende, en met die beiden, is zelfs het kleinste genoeg voor
alle noodige uitgaven. Betaal voor zoo verre n dat mogelijk
is, terstond al wat gij koopt en laat niets op rekening zetten.
Betaal dat geld zelf en laat het niet door uwe bedienden
doen, die altijd pereenten of gesehenken vragen, voor hunne
aanbeveliug zoo als zij het noemen. Daar w^aar gij op reke-
ning moet nemen (zoo als spijs en drank, kleederen enz.),
betaal die geregeld iedere maand, en doe dit zelf. Koop
nooit'uit sleeht begrepen zuinigheid iets waaraan gij geen
behoefte hebt, omdat het goedkoop is; of uit dwazen trots
omdat het duur is. Houd boek van uwe ontvangsten eu
uitgaven ; want die niet weet wat hij ontvangt of uitgeeft
zal nooit uitkomen. Ik meen niet, dat gij boek moet houden
van iederen stuiver en ieder dubbeltje dat gij uitgeeft voor
nesterijen, schouwburg enz.; die zijn den tijd en de inkt on-
waardig welke gij daaraan besteedt; laat zulke nietigheden
over voor krententellers; maar zorg hiervoor, dat gij in zui-
nigheid zoowel als in alle andere omstandigheden van het
leven, de noodige aandacht verleent aan zaken die het waar-
dig zyn en over kleinigheden weinig denkt-.
vriendsciiap.
Jonge lieden hebben gewoonlijk eene openhartigheid zonder
argwaan , die hen tot een gemakkelijke prooi maakt voor
listigen en voor hen die meer ondervinding hebben; zij ge-