Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
cu grof, zegt iets onbehoorlijks en brengt zich in allerlei
onaangenaamheden, door wat hij noemt verstand te toonen
en zich te verheffen. Uit de gesprekken met iemand van lage
afkomst kan men bijna altijd zijne slechte opvoeding en om-
gang bemerken. Zijne gesprekken bepalen zich meest tot
xijne huiselijke belangen, zijne bedienden, de goede orde die
liij iu zijne zaken heeft, en van de kleine vertelsels van de
buren; dit alles verhaalt hij met opgewondenheid en als of
het zeer belangwekkend was. Hij is eeu babbelaar.

euxstigheid.
Een juiste mate van uiterlijken ernst in blikken en geba-
ren , geeft eene zekere waardigheid, die noch geest noch
gepaste vrolijkheid uitsluit. Een gestadige glimlach cn hoogst
bewegelijk ligchaam geven nietigheid te kennen.
/WW\/VX/VN/WN/W
zuinigheid.
Een gek verspilt meer zonder dat het hem roem of voor-
dcel oplevert, dan een verstandig mensch met beiden zich
verschaft. De laatste gebruikt zijn geld even als hij zijnen
tijd gebruikt; hij ^rtecrt nooit een stuiver van het eene,
noch eene minuut van dc andere dan voor al wat nuttig of
aangenaam voor hem zclven of voor anderen wezen kan.
De eerste koopt wat hij niet noodig heeft en betaalt niet
hetgeen hij behoeft. Hij kan de aanlokselen van een galan-
terie-winkel geen wederstand bieden; snuifdoozen, Iiorologies,
rottingknoppen enz. strekken lot zijn verderf. Zijne bedienden en
leveranciers spannen met zijne eigene onverschilligheid zameu