Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
RIGT VW GESPREK IN NAAR IXET GEZELSCHAP,
WAARIN GIJ U BEVINDT.
Voeg altijd uwe gesprekken naar de menschen met wie gij
spreekt; ge zult immers niet op dezelfde wijze en over het-
zelfde onderwerp spreken tot een' geestelijke, een' wijsgeer,
een' krijgsman of eene vrouw?
<VWWVWWv
VERONDERSTEL NOOIT DAT GIJ HET VOORWERP VAN
SPOT VAN HET GEZELSCHAP ZIJT.
Menschen van weinig opvoeding verbeelden'zich gewoon-
lijk, dat, als ze zich in goed gezelschap bevinden, zij het
cenige voorwerp van de algemeene aandacht zijn. Zoodra er
gefluisterd wordt, heeft het stellig betrekking op hen; w^ordt
cr gelagchen, 't is over hen; als er iels dubbelzinnigs ge-
zegd wordt, dat niet dan door de meest gedwongenc uit-
legging, op hen toepasselijk tc maken is, toch zijn zij over-
tuigd, dat men hen bedoeld heeft; dan worden ze eerst ver-
legen en vervolgens boos. 't Gaat hun als die man uit zeker
tooneelspel, die zei: //Ik ben zeker, dat ze over mij spra-
ken, want ze lachten uitbundig!" Een wel opgevoed mensch
elcnkt zelden, en neemt vooral nooit den schijn aan van Ie
denken, dat men hem bclecdigt, dat men hem niet naar
waarde schat, of om hem lacht, tenzij het zoo openbaar ge-
toond worde dat zijne eer er mede gemoeid is. Daarentegen
is iemand van weinig opvoeding twisipiek en jalocrsch; ha-
telijk en opvliegend over iedere kleinigheid. Hij meent, dat
hij belecdigd wordt; denkt dat alles wat gezegd wordt, op
liem van toepassing is: als het gezelschap lacht is hij over-
tuigd, dat hij cr het voorwerp van is; dan wordt hij boos