Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
dit is dikwijls zoo geheel het tegenovergestelde van den we-
zenlijken toestand van zaken, tussehen mannen en hunne
vrouwen, ouders en hunne kinderen, die vrienden sehijneu
enz. dat men, met de beste bedoeling ter wereld, zeer dik-
wijls hoogst onaangename misslagen begaat.
WWWWAA/W
duidelijkheid.
Niets is er dat iemand in gezelschap dwazer doet kijken
dan eene grap of aardigheid die niet opgaat of begrepen
wordt, en er algemeene stilte heerscht, als hij algcmeenc
toejuiching vei'wachtte. Het ergste is als men den vcrlialer
verzoeken moet, om de aardigheid, of 't bon mot duidelijker
te verklaren; dan kan men zich zijne onhandige en verlegen
houding beter verbeelden dan beschrijven.

geheliteït.
Let vooral op de wijze, hoe gg in het eene gezehchap
verhaalt wat gij in het andere gehoord hebt. Dingen die
onverseliillig schijnen, kunnen, wanneer zij verteld worden,
veel erger gevolgen hebben, dan gij soms vermoedt. Er be-
staat in de zamenleving een soort van algemeen, stilzwij-
gend vertrouwen, 't geen iemand bindt, om sommige zaken
niet over te brieven, al is hij niet tot geheimhouding ver-
zocht. Een verteller deze soort brengt zich zeiven in
duizend moeijelijkheden en twisten, en wordt met zekeren
schroom of onverschilligheid ontvangen, waar hij ook gaan
moge.
^«/WVVNVVWWN