Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
door beledigend; en, gelijk ik reeds meermalen gezegd heb,
eene beleediging wordt nimmer vergeven.

VLOEKEN.
Wij hooreu dikwijls menschen, in goed gezelschap, hunne
gesprekken met vloeken doorvlechten, bij wijze van versie-
ring zoo als zij meenen; maar volgens mijne wijze van zien,
zijn zij nooit diegenen die medewerken om aan dat gezel-
schap den naam van een goed gezelschap te geven. Ze zijn
gewoonlijk menschen van weinig opvoeding; want den eed
te misbruiken, is even dwaas als slecht.
SPOTTEND LAGCHEN»
Al wat wij in gezelschappen zeggen, zal slecht opgeno-
men worden, wanneer 't geschiedt met een trotsch, streng
gelaat, met eene verlegene houding, of een dwazen, verlegen
grimlach. Als wij het fluisteren, of onlioorbaar uiten, zal
^t nog slechter ontvangen worden.
SPREEK NIET OVER EIGEN HTJISELIJKE ZAKEN,
OP OVER DIE VAN ANDEREN.
Spreek nooit over uw eigen huiselijke zaken noch over die
van anderen; de uwe zijn voor anderen vervelend; de hunne
zijn u onverschillig. Het is een teeder onderwerp, en het
is een toeval, als gij niet iemand kwetst of diens zwakke
zijde treft. In dit geval kan men nooit op het uiterlijke afgaan.